บริการแปลเอกสาร รับแปลภาษาเยอรมัน บริการแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร แปลสัญญา แปลกฎหมาย
ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลกฎหมาย
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletแปลเอกสาร
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletบริการแปลภาษาจีน
bulletบริการแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
dot
dot
bulletพิมทรานสเลชั่น
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลงาน.com
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


บริการแปลเอกสาร

บริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษา รับแปลภาษา บริรับแปลเอกสาร

PIM TRANSLATION CO., LTD.

บริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาจีน ทุกท่าน รับแปลเอกสารด้านกฎหมายภาษาอังกฤษ ผู้แปลมีประสบการณ์แปลเอกสารด่วน 21 ปี

Tel. 02-1741022
Mobile: 081-4580240

Line ID: 0814580240
(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

หากท่านมิได้จัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ต้องการทราบค่าบริการแปลโปรด   


 บริการแปลเอกสสาร ให้บริการแปลเอกสารดังนี้

รับแปลภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน ภาษาจีน
รับแปลภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษากัมพูชา ภาษากัมพูชา รับแปลภาษารัสเซีย ภาษารัสเซีย รับแปลภาษาสเปน ภาษาสเปน
รับแปลภาษาอิตาลี ภาษาอิตาลี  รับแปลภาษาลาว  ภาษาลาว    

 


บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษแปลโดยคุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารกฎหมาย แปลสัญญา แปลเอกสารธุรกิจ แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารงบการเงิน ประสบการณ์แปล 20 ปี

- บริการแปลเอกสาร กฎหมาย

- บริการแปลเอกสาร สัญญา

-บริการแปลเอกสาร ราชการ

-บริการแปลเอกสาร ธุรกิจ

- บริการแปลเอกสาร บทคัดย่อนิติศาสตร์ บทคัดย่อบริหารธุรกิจ บทคัดย่อรัฐศาสตร์ บทคัดย่อศึกษาศาสตร์


บริการแปลเอกสาร ภาษาจีน

บริการแปลเอกสารภาษาจีนเป็นอังกฤษ แปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทย แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยคุณมิตรา เอกโรจนกุล ประสบการทำงานกับบริษัทจำกัด(มหาชน) ด้านภาษาจีนกลาง 13 ปี

- บริการแปลภาษาจีนเกี่ยวกับคู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม

- บริการแปลภาษาจีนด้านงานโฆษณา

- บริการแปลภาษาจีนด้านวิชาการ

- บริการแปลภาษาจีนด้านเอกสารราชการ หนังสือรับรองบริษัท ทะบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ


บริการแปลเอกสาร ภาษาฝรั่งเศส

บริการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเศส แปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย แปลเอกสารภาษาไทยเป็นฝรั่งเศส โดยอดีตนักวิชาการทูตได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโทรัฐศาสตร์การทูตด้านภาษาฝรั่งเศส ประสบการณ์ 13 ปี

- บริการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ

- บริการแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย

- บริการแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส

- บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส


บริการแปลภาษาญี่ปุ่น

บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยนักแปลมืออาชีพประสบการณ์ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นและประสบการณ์แปล 13 ปี


บริการแปลเอกสารภาษาเกาหลี

บริการแปลเอกสารภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี โดยนักแปลมืออาชีพประสบการณ์ทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาเกาหลี 12 ปี


บริการแปลภาษาเยอรมัน

บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาเยอรมันเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน โดยนักแปลมืออาชีพประสบการณ์ทำงานกับบริษัทในเยอรมันและศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมันเป็นเวลา 11 ปี นอกจากนั้นเรายังมีผู้แปลชาวเยอรมันที่สามารถแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษ และแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน


บริการแปลเอกสารกฎหมาย
เรายินดีให้บริการแปลเอกสารกฎหมายด้วยความรู้ ความสามารถอันเปี่ยมล้นของทีมงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ประสบการณ์แปลเอกสารของทีมงาน ซึ่งมีประสบการณ์ขั้นต่ำสุดคือ 5 ปี นำทีมโดยคุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ผู้มีประสบการณ์บริการแปลเอกสารกฎหมาย บริการแปลเอกสารธุรกิจ บริการแปลเอกสารงบการเงิน ประสบการณ์บริการแปลเอกสารนานกว่า 17 ปี ซึ่งได้ยึุดอาชีพนักแปลอิสระมาเป็นระยะเวลายาวนาน เรามีทีมงานแปลเอกสารอันแข็งแกร่งและเหนียวแน่น เราให้ความสำคัญกับงานแปลทุกงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง และแปลเอกสารคุณภาพสูง ผลงานแปลของเราจึงออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจของลูกค้า หากท่านคำนึุงถึงความถูกต้องและถูกหลักภาษา รวมถึประสบการณ์ของทีมงานแปลที่มีคุณภาพ ท่านจะได้รับงานที่มีคุณภาพสูงบนราคาที่เหมาะสมกับผลงานแปล แต่หากท่านต้องการงานแปลที่พอใช้ได้..ไม่ึำคำนึงถึงความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็น เราต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วยที่เราไม่สามารถรับงานของท่านได้ เหตุผลที่เราดำเนินธุรกิจบนคุณภาพ เนื่องจากประสบการณ์ของทีมงานเราสั่งสมมายาวนาน เราขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้า ที่ีต้องการงานคุณภาพระดับสากล.....
 

บริการแปลเอกสารด้านกฎหมาย 

ริการแปลเอกสารด้านบริหารธุรกิจ  

บริการแปลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์  

บริการแปลเอกสารด้านวิศวกรรม  

บริการแปลเอกสารราชการ  

บริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

บริการแปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทย 

บริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

บริการแปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ 

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน 

บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 

บริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

บริการแปลเอกสารภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย 

บริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส 

บริการแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย 

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส 

บริการแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ 

บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษ 

บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย 

บริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน  

 

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปล>>  

โปรดติดต่อสอบถามลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.....081-4580240 

 email: pimtranslation@yahoo.com หรือ pimtranslation@hotmail.com

 

 คำค้น

บริการแปลเอกสาร | บริการแปลภาษา | แปลภาษา | แปลเอกสาร | แปลกฎหมาย

บริการแปลเอกสารเกาหลี

บริการแปลเอกสารภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย

บริการแปลภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี

รวดเร็วทันใจ เรียกใช้ พิมทรานสเลชั่น 081-4580240

More...
บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมัน

บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษ

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน

บริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน

บริการแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย

โดยติดต่อสอบถามได้ที่ 081-4580240

More...
บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

บริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถามได้ที่  081-4580240

More...