บริการแปลเอกสาร รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาจีน แปลภาษาจีน แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ แปลภาษาจีนเป็นไทย
ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลกฎหมาย
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletแปลเอกสาร
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletบริการแปลภาษาจีน
bulletบริการแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
dot
dot
bulletพิมทรานสเลชั่น
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลงาน.com
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


บริการแปลภาษาจีน

รับแปลภาษาจีน แปลภาษาจีน รับแปลภาษาจีนเป็นไทย รับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลภาษาจีน แปลภาษาจีนเป็นไทย แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ
รับแปลภาษาจีนด้านธุรกิจ รับแปลภาษาจีนด้านโฆษณา รับแปลเอกสารราชการจีนเป็นไทย รับแปลภาษาจีนเพื่อทำ Work Permit
ผลงานแปลเป็นที่ยอมรับจากบริษัทจำกัด(มหาชน)

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
(ติดต่อคุณเล็ก)

Email:
pimtranslation@yahoo.com
pimtranslation@hotmail.com
info@pimtranslation.com 

 


        จากประสบการณ์แปลภาษาจีนของผู้แปลเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี วัดระดับความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับที่ 10 (มี 11 ระดับ)ขอรับรองผลงานแปลว่าผลงานแปลระดับคุณภาพ ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการเสมอมา นอกจากนั้นเรายังบริการล่ามภาษาจีนและมีระดับความเร็วในการแปลสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนได้วันละ 5 หน้า และภาษาจีนเป็นไทยได้วันละ 7 หน้าขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน....หากท่านใช้บริการตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป เราขอมอบส่วนลดพิเศษสำหรับท่าน

 โปรดติดต่อสอบถาม หรือส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคาได้ที่   pimtranslation@yahoo.com หรือ pimtranslation@hotmail.com  

ผลงานแปลได้แก่ 

แปลภาษาไทยเป็นจีน ด้านอุตสาหกรรม 

แปลภาษาไทยเป็นจีน ด้านกฎหมาย หนังสือรับรองบริษัท 

แปลภาษาไทยเป็นจีน เอกสารราชการ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ฯลฯ 

แปลภาษาไทยเป็นจีนเอกสารวิชาการ งานวิจัย 

แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยด้านอุตสาหกรรม 

แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยข้่อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯบริการแปลเอกสารภาษาจีน
รับแปลภาษาจีน โดย พิมทรานสเลชั่น 081-4580240
หน้า 1/1
1
[Go to top]