บริการแปลเอกสาร รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสาร แปลภาษา รับแปลภาษา
ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลกฎหมาย
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletแปลเอกสาร
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletบริการแปลภาษาจีน
bulletบริการแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
dot
dot
bulletพิมทรานสเลชั่น
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลงาน.com
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสาร แปลภาษา 

PIM TRANSLATION CO., LTD.

  


รับแปลภาษาอังกฤษ
ไม่ว่าเอกสารจะด่วนแค่ไหน เราเต็มใจให้บริการแปลเอกสารกับท่านได้ทันตามความต้องการ นำทีมโดย คุณพูลศักดิ์ เ

 

บริการแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร
รับแปลภาษา

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
(ติดต่อคุณเล็ก)

Email:
pimtranslation@yahoo.com
pimtranslation@hotmail.com
info@pimtranslation.com 

อกโรจนกุล นักแปลทำงานเต็มเวลา ตลอดระยะเวลา 21 ปี ประสบการณ์แปลเอกสารด้านกฎหมาย แปลเอกสารสัญญา แปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารด่วนผลงานคุณภาพ ราคายุติธรรม ลูกค้านับพันรายทั้งลูกค้าประจำทั้งบริษัท ห้าง ร้านและบุคคลธรรมดา รวมถึงลูกค้ารายใหม่ไว้ใจในผลงาน เรายินดีให้บริการกับท่านตลอด 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ สิ่งที่ลูกค้าของเราต้องการสูงสุดคือ แปลเอกสารด่วนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับงานแปลแต่ละด้าน เช่น งานแปลด้านกฎหมาย งานแปลด้านวิชาการ

- รับแปลภาษาอังกฤษเอกสารราชการ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองโสด หนังสือรับรองการเกิด สูติบัตร ทะเบียนหย่า หนังสือสำคัญการสมรส  

  - รับแปลภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย ได้แก่ หนังสือสัญญา คำพิพากษา คำฟ้อง ข้อบังคับบริษัท ประวัติบริษัท บันทึกข้อตกลง หนังสือค้ำประกันสัญญา หนังสือแต่งตั้งตัวแทน

          ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันตลอดมา....    

          บริการด้วยใจ รวดเร็ว ถูกต้อง ซื่อสัตย์ ...ตลอดระยะเวลา 21 ปี

 

          โทร. 02-1741022  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4580240

 

 

 

 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

บริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถามได้ที่  081-4580240

หน้า 1/1
1
[Go to top]