บริการแปลเอกสาร รับแปลภาษาเยอรมัน บริการแปลเอกสาร
ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลกฎหมาย
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletแปลเอกสาร
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletบริการแปลภาษาจีน
bulletบริการแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
dot
dot
bulletพิมทรานสเลชั่น
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลงาน.com
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


อัตราค่าบริการ

บริการแปลเอกสาร โดย พิมทรานสเลชั่น 081-4580240

PIM TRANSLATION CO., LTD.   
ศูนย์การแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา
รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด  ประสบการณ์ 20 ปี

Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com
 


การประเมินอัตราค่าบริการ ทางบริษัทจะแจ้งค่าบริการได้ต่อเมื่อได้รับต้นฉบับจากลูกค้าแล้วเท่านั้น หากท่านต้องการโทรสอบถามราคา ทางบริษัทขอสงวนการแจ้งค่าบริการให้ท่านทราบ จึงขอเรียนเชิญลูกค้าที่ต้องการทราบราคาเพื่อเปรียบเทียบราคาตรวจสอบราคาได้ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

 

เอกสารทางกฎหมาย ได้แก่
พ.ร.บ.  กฎกระทรวง  สัญญา 
ข้อบังคับ  บันทึกข้อตกลง
คำพิพากษา  คำฟ้อง
หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
เอกสารประกอบการประมูลงานพร้อมรับรองคำแปล
เอกสารราชการ
เอกสารด้านบัญชี
บทคัดย่อทุกสาขาวิชา

แปลโดยนักกฎหมาย ประสบการณ์แปลมากกว่า 21 ปี
ค่าบริการแปลคำละ 2.20 บาท (เฉลี่ยต่อหน้าจำนวน 400 คำ/หน้า เป็นเงิน 880 บาทโดยประมาณ
หากต้องการทราบอัตราค่าบริการแปลที่แท้จริงโปรดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์

ค่าบริการนี้ยังไม่รวมประทับรับรองคำแปล

เอกสารด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
แปลโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย
อังกฤษ-ไทย     เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท

ไทย-อังกฤษ     เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท

เอกสารด้านวิศวกรรม
เอกด้านอุตสาหกรรม
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
แปลโดยวิศวกรหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
อังกฤษ-ไทย     เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท
ไทย-อังกฤษ     เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท
เอกสารงานโฆษณา
แผ่นพับ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารงานวิจัยด้านวิชาการ
เอกสารวิชาการอื่นๆ

แปลโดยคณาจารย์เฉพาะด้าน
อังกฤษ-ไทย     เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท

ไทย-อังกฤษ     เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท
เอกสารภาษาอื่นๆ ได้แก่
ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
ภาษาเยอรมัน
แปลโดยคณาจารย์นักเรียนทุนต่างประเทศ

ไม่สามารถแจ้งราคาได้
โปรดส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคา
หรือโทรสอบถาม 081-4580240
งานแปลของนักศึกษา
งานวิจัยของนักศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
แปลโดยนักแปลมืออาชีพประสบการณ์ 12 ปี
ราคาพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา
โดยจะแจ้งราคาให้ทราบภายใน 15 นาที
หลังจากได้รับต้นฉบับทางอีเมล์

**หมายเหตุ : ขนาดตัวอักษร Font Angsana 16 จำนวน 300 คำ/หน้า 
                    
ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพ ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ส่งแปล 
                     สำหรับงานแปลของนักศึกษาเรามีทีมงานบริการแปลราคาถูกไว้บริการสำหรับท่าน