บริการแปลเอกสาร รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลบทคัดย่อ แปลบทคัดย่อ แปลบทคัดย่อบริหารธุรกิจ แปลบทคัดย่อครุศาสตร์ แปลบทคัดย่อนิติศาสตร์
ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลกฎหมาย
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletแปลเอกสาร
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletบริการแปลภาษาจีน
bulletบริการแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
dot
dot
bulletพิมทรานสเลชั่น
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลงาน.com
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลบทคัดย่อ แปลบทคัดย่อ แปลบทคัดย่อ MBA แปลบทคัดย่อนิติศาสตร์

PIM TRANSLATION CO., LTD.

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
(ติดต่อคุณเล็ก)

Email:
pimtranslation@yahoo.com
pimtranslation@hotmail.com

pimtranslation555@gmail.com

หากท่านมิได้จัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ต้องการทราบค่าบริการแปลโปรด  


รับแปลบทคัดย่อ

ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 20 ปี ทำให้ทราบถึงหลักการเขียนบทคัดย่อที่ดี และการแปลบทคัดย่อที่ถูกต้อง เราให้บริการแปลบทคัดย่อกับลูกค้ามาหลายสิบปี ดังนั้น รูปแบบของบทคัดย่อจะมีรูปแบบที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและวางกรอบไว้ให้นักศึกษานำมาทำ หลังจากที่จัดทำบทคัดย่อฉบับภาษาไทยแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาจะตรวจสอบและอนุมัติ นักศึกษาจะนำฉบับที่ผ่านการอนุมัติมาจ้างแปลบทคัดย่อ สิ่งที่นักศึกษาต้องคำนึงถึงที่สุดคือต้นฉบับจะต้องเขียนมาถูกต้องตามหลักภาษา ไม่เขียนวกวน ผลงานแปลจึงจะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ผ่าน แต่หากไม่มีความรู้ในหลักการเขียนบทคัดย่อ ย่อมเกิดปัญหากับคำแปลอย่างแน่นอน ดังนั้น พิมทรานสเลชั่น จึงตระหนักถึงสิ่งนี้มากที่สุด และทำให้ผลงานแปลที่เราให้บริการกับนักศึกษาเป็นที่ไว้วางใจสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสมอๆ และอาจารย์แนะนำนักศึกษาของตนเองให้มาใช้บริการ โดยทางเรามิได้มีส่วนรู้เห็นกับอาจารย์ หรือรู้จักอาจารย์แต่อย่างใด


 หลักการแปลบทคัดย่อ

            การแปลบทคัดย่อเป็นงานแปลที่ต้องการความถูกต้องทั้ง grammar และความถูกต้องตรงตามต้นฉบับ โดยต้นฉบับที่ผ่านการกลั่นกรองหรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัญญาที่ผมมักพบเจอเสมอๆ คือ ลูกค้ามักเขียนบทคัดย่อเองแล้วยังไม่ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อน นำมาแปลทันทีเมื่อส่งอาจารย์ก็มีการแก้ไข ทำให้ต้องนำกลับมาแปลใหม่ จึงทำให้เกิดความยุ่งยากสำหรับลูกค้า ดังนั้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายของท่านโปรดนำบทคัดย่อฉบับภาษาไทยส่งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจะได้มีการปรับบทคัดย่อภาษาไทยให้ถูกต้องก่อนนำมาแปล ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอย่างคือ ผู้มีหน้าที่ edit บทคัดย่อไม่ตรวจสอบเทียบกับต้นฉบับ อยู่ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่  Native Speaker ก็มาตรวจฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วบอกนักศึกษามาว่าอ่านไม่เข้าใจ ผู้ edit จะเข้าใจได้อย่างไรครับในเมื่อท่านอ่านบทคัดย่อฉบับภาษาไทยไม่ออก นี่คือปัญหาของการแปลบทคัดย่อ นักแปลบางท่านอาจจะมีคำโฆษณาสวยหรู แปลบทคัดย่อราคาถูกหน้าละ 100 หรือ 200 แต่ผมขอนำความจริงมานำเสนอลูกค้าครับ เพราะผมดำเนินชีวิตบนความพอเพียงและถูกต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า และด้วยประสบการณ์ที่พบเจอ ผมพบผู้ตรวจคำแปลบทคัดย่อจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ระดับแนวหน้าเท่าไร แก้ไขงานแปลบทคัดย่อผมจากถูกเป็นผิด grammar ผมก็เลยร้องอ๋อ ก็อาจารย์ท่านแสดงภูมิปัญญาตามพื้นฐานการศึกษาที่ท่านได้รับมา ผมก็ไม่ว่ากันครับท่านอยากเปลี่ยนก็เลยแจ้งลูกค้าว่าอย่าขัดใจอาจารย์เดี๋ยวไม่ผ่านปล่อยๆ ไปท่านให้แก้อะไรก็แก้ไปครับ แต่สำหรับมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของไทยหลายๆ แห่งไม่เคยมีคำตำหนิผมซักครั้ง ได้รับคำชมโดยตลอด และยังไม่พอลูกค้าผมยังชักชวนเืพื่อนๆ มาใช้บริการกันรุ่นต่อรุ่นเรียกว่าพี่รหัสบอกน้องรหัส ต่อๆ กันมาจนเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งผมอาจจะนำมาเขียนให้ทราบ แต่มิใช่ยกตนข่มท่านนะครับ นำมาเล่าสู่กันฟังครับ ....