บริการแปลเอกสาร รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน รับแปลงานด่วน แปลงานด่วน รับแปลงาน แปลงาน
ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลกฎหมาย
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletแปลเอกสาร
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletบริการแปลภาษาจีน
bulletบริการแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
dot
dot
bulletพิมทรานสเลชั่น
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletรับแปลงาน.com
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน รับแปลงานด่วน แปลงานด่วน รับแปลงาน แปลงาน 

PIM TRANSLATION CO., LTD.

 

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
(ติดต่อคุณเล็ก)

Email:
pimtranslation@yahoo.com
pimtranslation@hotmail.com
info@pimtranslation.com 

หากท่านมิได้จัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ต้องการทราบค่าบริการแปลโปรด  

รับแปลเอกสารด่วน

ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารด้านธุรกิจ และด้านกฎหมาย เป็นระยะเวลา 16 ปี คุณพูลศักดิ์ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาการแปลเอกสาร ไม่ว่าเอกสารนั้นจะเร่งด่วนขนาดไหน ทางคุณพูลศักดิ์ สามารถรับงานแปลด่วนได้ตลอด 7 วัน เพราะมีการทำงานแปลเอกสารด่วนให้กับลูกค้าเต็มเวลาไม่มีวัดหยุด ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ผลงานแปล ยิ่งแปลยิ่งมีประสบการณ์และยิ่งทำให้เชี่ยวชาญในงานแปลนั้นๆ นักแปลส่วนใหญ่ที่เริ่มแปลงานจะแปลทุกงานที่ตนเองได้รับ ซึ่งยังไม่ค้นพบตนเอง ดังนั้น หากนักแปลท่านนั้นค้นพบตนเองแล้วว่ามีความเชี่ยวชาญงานแปลด้านใด และพัฒนาผลงานแปลนั้นๆ ขึ้นเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไป ย่อมเกิดความเชี่ยวชาญในการแปลงานด้านนั้นๆ คุณพูลศักดิ์ ก็เช่นเดียวกัน

 ประสบการณ์แปลเอกสารด่วน

ผมต้องรับงานแปลด่วนอยู่เสมอๆ โดยที่ไม่คิดว่านั่นคืองานด่วนหรือไม่ด่วน เพราะกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานที่ผมแปลตามระยะเวลาที่ผมสามารถทำงานได้อย่างสบายๆ และมีเวลาสำหรับการทวนงานแปลแบบ Word by Word คำๆ นี้ลูกค้าบางท่านอ่านแล้วคิดว่าผมแปลต้นฉบับกับฉบับแปลแบบ Word by Word ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพราะรูปแบบของการแปลงานภาษาอังกฤษ มีหลักภาษาที่ตายตัวอยู่แล้ว Grammar เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแปลเอกสาร นักแปลบางท่านยังไม่แม่น Grammar ก็จะใช้ผิด ซึ่งเจ้าของภาษาอ่านแล้วก็ได้แต่ขำๆ เพราะเหมือนเดินบ้านเค้าเขียนหนังสือในระดับประถมศึกษา ซึ่งอาจจะเขียนผิด grammar ก็เป็นเรื่องที่น่าให้อภัย แต่สำหรับการใช้ภาษาในเอกสารการติดต่อสื่อสารกันทางลายลักษณ์อักษรย่อมต้องมีความถูกต้องของภาษา